Wakaf Perigi

Maklumat pendaftar yang diperlukan:

Hanya boleh diisi oleh admin untuk catatan pelaksanaan.

Maklumat pewakaf

Totals

RM