KAFFARAH ZIHAR

Zihar ialah Suami menyamakan pengharaman kepada isterinya dengan mahramnya seperti ibu atau saudara perempuannya. Maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

CARA PENEBUSAN KAFFARAH ZIHAR

Cara penebusan kaffarah zihar sama sahaja dengan penebusan kaffarah puasa.

1. MERDEKAKAN HAMBA BERIMAN

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

2. BERPUASA 2 BULAN BERTURUT-TURUT

Dengan niat berpuasa untuk menunaikan Kaffarah kerana telah merosakkan puasa Ramadhan. Dan hanya suami wajib kaffarah, manakala isteri tidak wajib, hanya menggantikan puasanya sahaja.

3. MEMBERI MAKAN KEPADA 60 ORANG FAKIR MISKIN

Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan. Hal ini sekiranya tidak mampu berpuasa.

KADAR KAFFARAH ZIHAR?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah puasa (bersamaan 60 cupak berjumlah RM240).