KAFFARAH MELANGGAR SUMPAH

Sesiapa yang melanggar sumpah, sama ada sumpah palsu atau sumpah benar, maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

1. MERDEKAKAN HAMBA BERIMAN

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

2. MEMBERI MAKAN KEPADA 10 ORANG FAKIR MISKIN

Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan.

3. MEMBERI PAKAIAN KEPADA 10 ORANG FAKIR MISKIN

Memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin seperti baju, kain dan seumpamanya.

“Jika tidak mampu melakukan satu daripada tiga pilihan tersebut, dia wajib berpuasa selama 3 hari, dan tidak disyaratkan berturut-turut”

– Fiqh Manhaji: Jilid 2, Bab Kaffarah.

KADAR KAFFARAH Melanggar SUMPAH?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah melanggar sumpah (bersamaan 10 cupak berjumlah RM40).