KADAR KAFFARAH PUASA?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah puasa/1 hari (bersamaan 60 cupak berjumlah RM240).

KAFFARAH PUASA

Merosakkan puasa dengan melakukan persetubuhan antara suami isteri ketika sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. Maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

Dengan niat berpuasa untuk menunaikan Kaffarah kerana telah merosakkan puasa Ramadhan. Dan hanya suami wajib kaffarah, manakala isteri tidak wajib, hanya menggantikan puasanya sahaja.

Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan. Hal ini sekiranya tidak mampu berpuasa.

EZ FADAA SDN BHD

No. 80, Jalan 3, Batu Caves Centrepoint, 68100, Batu Caves, Selangor

ezfadaa.sdn.bhd@gmail.com

013-2000784