KAFFARAH PUASA

Merosakkan puasa dengan melakukan persetubuhan antara suami isteri ketika sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. Maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

1. MERDEKAKAN HAMBA BERIMAN

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

2. BERPUASA 2 BULAN BERTURUT-TURUT

Dengan niat berpuasa untuk menunaikan Kaffarah kerana telah merosakkan puasa Ramadhan. Dan hanya suami wajib kaffarah, manakala isteri tidak wajib, hanya menggantikan puasanya sahaja.

3. MEMBERI MAKAN KEPADA 60 ORANG FAKIR MISKIN

Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan. Hal ini sekiranya tidak mampu berpuasa.

KADAR KAFFARAH PUASA?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah puasa (bersamaan 60 cupak berjumlah RM240).