Kaffarah bermaksud

perbuatan yang boleh menghapuskan dosa seperti membebaskan hamba, bersedekah dan berpuasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga suatu “penampal kecuaian” yang dilakukan oleh seseorang manusia dalam tindakannya.

Apakah hukum dan hikmah membayar kaffarah?

Hukum membayar kaffarah adalah WAJIB kerana tujuan kaffarah adalah untuk menutup kecacatan perbuatan seseorang, membetulkan kesilapan, membersihkan diri dan membuka ruang untuk mendampingkan diri kepada Allah SWT.

Berapa kadar bayaran kaffarah?

Kadar / bentuk bayaran kaffarah adalah berbeza mengikut jenis-jenis kesalahan yang dilakukan.

Jenis-jenis kaffarah

Kaffarah Haji

Kaffarah haji lebih dikenali sebagai Dam. Contoh; Dam Tartib dan Taqdir, Dam Takhyir dan sebagainya. Bab ini dibincangkan dalam kursus Haji.

(INFO LANJUT BERKENAAN KAFFARAH HAJI AKAN DI TERANGKAN DI KURSUS HAJI)

EZ Fadaa Sdn Bhd (1185505-X)

Platform Jariah Anda

HUBUNGI KAMI

Tel : 013-2000784

WhatsApp : 013-2000784