KAFFARAH TIDAK TUNAIKAN NAZAR

Sesiapa yang tidak menunaikan nazar seperti mana yang telah diniatkan (dinazarkan) maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

CARA PENEBUSAN KAFFARAH NAZAR

Bagi yang ingin menebus kaffarah tidak tunaikan nazar, ianya sama sahaja dengan cara penebusan kaffarah melanggar sumpah.

1. MERDEKAKAN HAMBA BERIMAN

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

2. MEMBERI MAKAN KEPADA 10 ORANG FAKIR MISKIN

Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan.

3. MEMBERI PAKAIAN KEPADA 10 ORANG FAKIR MISKIN

Memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin seperti baju, kain dan seumpamanya.

“Jika tidak mampu melakukan satu daripada tiga pilihan tersebut, dia wajib berpuasa selama 3 hari, dan tidak disyaratkan berturut-turut”

– Fiqh Manhaji: Jilid 2, Bab Kaffarah.

KADAR KAFFARAH TIDAK TUNAIKAN NAZAR?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah tidak tunaikan nazar (bersamaan 10 cupak berjumlah RM40).