Soalan Lazim Mengenai KAFFARAH

Sila rujuk soal jawab di sebelah untuk mengetahui maklumat dengan lebih jelas.

KAFFARAH bermaksud perbuatan yang boleh menghapuskan dosa seperti membebaskan hamba, bersedekah dan berpuasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga suatu “penampal kecuaian” yang dilakukan oleh seseorang manusia
dalam tindakannya.

Hukum membayar kaffarah adalah WAJIB kerana tujuan kaffarah adalah untuk menutup kecacatan perbuatan seseorang, membetulkan kesilapan, membersihkan diri dan membuka ruang untuk mendampingkan diri kepada Allah SWT.

  1. Kaffarah Puasa
  2. Kaffarah Sumpah
  3. Kaffarah Nazar
  4. Kaffarah Zihar
  5. Kaffarah Haji

Kadar / bentuk bayaran kaffarah adalah berbeza mengikut jenis-jenis kesalahan yang dilakukan.

KAFFARAH PUASA

Merosakkan puasa dengan melakukan persetubuhan antara suami isteri ketika sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. Maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

Dengan niat berpuasa untuk menunaikan Kaffarah kerana telah merosakkan puasa Ramadhan. Dan hanya suami wajib kaffarah, manakala isteri tidak wajib, hanya menggantikan puasanya sahaja.

Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan. Hal ini sekiranya tidak mampu berpuasa.

KADAR KAFFARAH PUASA?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah puasa (bersamaan 60 cupak berjumlah RM240).

KAFFARAH MELANGGAR SUMPAH

Sesiapa yang melanggar sumpah, sama ada sumpah palsu atau sumpah benar, maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

 

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan.

Memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin seperti baju, kain dan seumpamanya.

“Jika tidak mampu melakukan satu daripada tiga pilihan tersebut, dia wajib berpuasa selama 3 hari, dan tidak disyaratkan berturut-turut”

– Fiqh Manhaji: Jilid 2, Bab Kaffarah.

KADAR KAFFARAH Melanggar SUMPAH?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah melanggar sumpah (bersamaan 10 cupak berjumlah RM40).

KAFFARAH NAZAR

Sesiapa yang tidak menunaikan nazar seperti mana yang telah diniatkan (dinazarkan) maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

 

Bagi yang ingin menebus kaffarah tidak tunaikan nazar, ianya sama sahaja dengan cara penebusan kaffarah melanggar sumpah.

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

Memberi makan kepada 10 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan.

Memberi pakaian kepada 10 orang fakir miskin seperti baju, kain dan seumpamanya.

“Jika tidak mampu melakukan satu daripada tiga pilihan tersebut, dia wajib berpuasa selama 3 hari, dan tidak disyaratkan berturut-turut”

– Fiqh Manhaji: Jilid 2, Bab Kaffarah.

KADAR KAFFARAH TIDAK TUNAIKAN NAZAR?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah tidak tunaikan nazar (bersamaan 10 cupak berjumlah RM40).

KAFFARAH ZIHAR

Sesiapa yang melanggar sumpah, sama ada sumpah palsu atau sumpah benar, maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

 

Cara penebusan kaffarah zihar sama sahaja dengan penebusan kaffarah puasa.

Oleh kerana sistem perhambaan dalam Islam telah dimansuhkan, maka gugurlah pilihan pertama ini. Terus pergi kepada pilihan kedua dan seterusnya.

Dengan niat berpuasa untuk menunaikan Kaffarah kerana telah merosakkan puasa Ramadhan. Dan hanya suami wajib kaffarah, manakala isteri tidak wajib, hanya menggantikan puasanya sahaja.

Memberi makan kepada 60 orang fakir miskin dengan makanan asasi yang mengenyangkan. Hal ini sekiranya tidak mampu berpuasa.

KADAR KAFFARAH ZIHAR?

Kadar bayaran untuk 1 kaffarah puasa (bersamaan 60 cupak berjumlah RM240).

KAFFARAH HAJI

Kaffarah haji lebih dikenali sebagai Dam. Contoh; Dam Tartib dan Taqdir, Dam Takhyir dan sebagainya. Bab ini dibincangkan dalam kursus Haji.

(INFO LANJUT BERKENAAN KAFFARAH HAJI AKAN DI TERANGKAN DI KURSUS HAJI)

EZ FADAA SDN BHD

No. 80, Jalan 3, Batu Caves Centrepoint, 68100, Batu Caves, Selangor

ezfadaa.sdn.bhd@gmail.com

013-2000784