Soalan Lazim Mengenai KAFFARAH

Sila rujuk soal jawab di sebelah untuk mengetahui maklumat dengan lebih jelas.

Apa itu Kaffarah?

KAFFARAH bermaksud perbuatan yang boleh menghapuskan dosa seperti membebaskan hamba, bersedekah dan berpuasa dengan syarat-syarat tertentu. Ia juga suatu “penampal kecuaian” yang dilakukan oleh seseorang manusia
dalam tindakannya.

Apakah hukum dan hikmah membayar kaffarah?

Hukum membayar kaffarah adalah WAJIB kerana tujuan kaffarah adalah untuk menutup kecacatan perbuatan seseorang, membetulkan kesilapan, membersihkan diri dan membuka ruang untuk mendampingkan diri kepada Allah SWT.

Jenis-Jenis Kaffarah:
  1. Kaffarah Puasa
  2. Kaffarah Sumpah
  3. Kaffarah Nazar
  4. Kaffarah Zihar
  5. Kaffarah Haji
Berapa kadar bayaran kaffarah?

Kadar / bentuk bayaran kaffarah adalah berbeza mengikut jenis-jenis kesalahan yang dilakukan.

KAFFARAH PUASA

Kaffarah puasa ialah merosakkan puasa dengan melakukan persetubuhan antara suami isteri ketika sedang berpuasa di siang hari bulan Ramadhan. 

INFO LANJUT>>

KAFFARAH SUMPAH

Sesiapa yang melanggar sumpah, sama ada sumpah palsu atau sumpah benar, maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

INFO LANJUT>>

KAFFARAH NAZAR

Sesiapa yang tidak menunaikan nazar seperti mana yang telah diniatkan (dinazarkan) maka dia wajib menunaikan kaffarah dengan diberikan 3 pilihan:

INFO LANJUT>>

KAFFARAH ZIHAR

Ialah seorang suami menyamakan pengharaman kepada isterinya dengan mahramnya seperti ibu atau saudara perempuannya.

INFO LANJUT>>

KAFFARAH HAJI

Kaffarah haji lebih dikenali sebagai Dam. Contoh; Dam Tartib dan Taqdir, Dam Takhyir dan sebagainya. Bab ini dibincangkan dalam kursus Haji.

(INFO DI KURSUS HAJI)