Borang penyertaan
wakaf perigi

  • Butiran pendaftar
  • Butiran pewakaf
  • Akad

Butiran pendaftar

Sila isi maklumat anda di bawah


Butiran pewakaf

Sila isi maklumat anda di bawah


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


RM100.00
slot


Maklumat bayaran

Jumlah bayaran yang dikenakan.


No payment items has been selected yet

Untuk teruskan waqaf anda, mohon dibacakan Akad Waqaf seperti di bawah.
Sila klik butang kecil dibawah sebagai tanda setuju.

AKAD